Бихме искали да подкрепим нашата кандидатура, като добавим още обосновка - Защо София има нужда от ризограф и споделен клуб за печатане:  Допълнителни материали (.pdf, 6 стр.)

План на презентациите