Бихме искали да подкрепим нашата кандидатура, като добавим визуален материал, подпомагащ стратегията ни за развитие:  Допълнителни визуални материали (.pdf, 4 стр.)