Author Archive

Курс по Цианотипия – открий магията!

Дневно ебру

Ситопечат. Основни стъпки в печатната технология

Флуоресцентно ебру

Print.Test.Art

Free Sofia School Fest

Споделена КвАРТал-на улица: Дизайн

Не толкова далечната 2017

От пътуващо студио за ситопечат до авторски издания

Процеси от 2018

Солидарен гардероб

Скритият живот на вещите