Courses

Aкварел и малко вино

pictogram

Арт работилница със самосъхнеща глина

Линогравюра

Ебру (рисуване върху вода)

Тениски

Print me a T-shirt!

pictogram

Кратък курс по ситопечат

Вечерен курс по ситопечат

Вечерен курс по ситопечат

Курс по Цианотипия

Цианотипия