Вечерен курс по ситопечат върху хартия или текстил


Курсовете вече вървят по почти установена и утвърдена схема. Три вечери по три часа – достатъчно време за полагане на емулсия и печат поне веднъж, спрямо нивото на групата.