Бихме искали да подкрепим нашата кандидатура, като добавим визуален материал от подобни ателиета извън страната, както и да Ви покажем кои са основните инструменти за сериграфия. Технологията, както вече знаете, е изключително ефективна, леснодостъпна, изискваща сравнително малко време спрямо крайния резултат.

Линк към презентация, подкрепяща приложение 5 (.pdf, 6 стр., 1,5 MB)