Линогравюра за начинаещи


Повече за събитието

На 10-ти юли имахме удоволствието да участваме в провеждането на работилницата “Линогравюра за начинаещи“ заедно с Ана Аврамова. В рамките на един ден участниците имаха възможността да се запознаят с историята на линогравюрата, с техниката за гравиране и отпечатване на изображение с линолеум. Курсистите сами издълбаха своите скици върху линолеума и направиха два отпечатъка върху предоставената от нас хартия в размер до А5, в един цвят.

Линогравюра за начинаещи

Коя е Ана Аврамова

Ана Аврамова обича да обединява обекти на природни науки като ботаниката, зоологията и анатомията със символи, произтичащи от езотериката и мистицизма. Това тя постига чрез смесването на различни художествени техники – от туш и акварел до линогравюра и цианотипия.