МЕЛБА УЧИЛИЩЕ | КЛАС Ситопечат


Имахме удоволствието да сме първия от серията образователни класове на Melba Design Initiatives, благодарим ви! Благодарение на голямото старание на участниците, процесът на работа вървеше гладко и постигнахме вълшебни резултати.

МЕЛБА ИНИЦИАТИВИ ЗА ДИЗАЙН стартира през 2022 г. МЕЛБА УЧИЛИЩЕ е серия от образователни класове, които целят да насърчат професионалното развитие и творческото мислене. Класовете се водят от утвърдени дизайнери и визуални творци, които с дейността си допринасят не само за развитието на дисциплината си, но и за развитието на обществото като цяло.

Проект на класа

Първият от серията образователни класове беше с Надежда Георгиева – основател на Sito Studio, на тема Ситопечат – многоцветна сериграфия за напреднали. По време на класа участниците задълбочиха познанията си по ситопечат чрез отпечатване до четири цвята с или без стохастичен растер. Класът се проведе в два дни, като на 26-ти април (вторник) се наблегна повече на теоретичната част, а във втория ден участниците работиха по конкретните си проекти.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria.