Политика за поверителност

Кои сме ние

Сайтът www.sito-studio.com се управлява от „Сито Студио“ ЕООД, гр. София, ул. Д-р Стефан Сарафов, бл. 72, ЕИК: 203018870.

Данните и личната информация, предоставена от посетители и потребители, се използва от администрацията на сайта за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникация с посетителите и потребителите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, тези данни и информация се използват за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на сайта, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги от името на сайта.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

С цел подобряване на политиката на фирмата по отношение на защита на личните данни, при възникване на въпроси, моля да се обръщате на посочените телефони на сайта.

Къде се съхранява личната информация?

Личните данни се съхраняват на сървърите на сайта, на територията на Европейския съюз. Никакви данни не се съхраняват извън Европейския съюз.

Как е защитена личната информация?

„Сито Студио“ ЕООД защитатва личната информация с помощта на най-новите технологии и мерки. Информацията между потребителя и сървъра е защитена с SSL/TLS encryption (secure sockets layer / transport layer security). Централизирано съхраняване на личните данни в информационни инфраструктури с ограничен достъп само за конкретни служители на фирмата. Използване на високо технологични решения в областта на информацията, нейното съхранение и обработване, като защити с пароли, съвременен антивирусен софтуер, криптирани канали за достъп и други.

Каква информация събираме за вас?

Сито Студио ЕООД събира, съхранява и използва следните видове лична информация:

  • Информация за вашия компютър и за посещенията ви при използването на уебсайтa на администратора;
  • Информация, свързана с всички действия и използване на нашите услуги, включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес.
  • Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията);
  • Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;
  • Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.

Как се ползва личната информация на потребителите?

1. Обработка на поръчки: Част от личната информация се споделя с фирми, при условията на споразумения за поверителност, за обработване, финансово-счетоводна дейност, доставяне и плащане на поръчки. Тези доставчици могат да имат достъп само до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

2. Статистика и анализ: За подобряване работата на сайта и управление на търговската дейност ползваме статистически данни събирани от трети страни – Google Analytics и др.

3. Техническа поддръжка и сигурност – С цел добра работа на сайта, сигурност на информацията и предотвратяване на злоуптреби, оторизирани технически фирми могат да имат достъп до личните данни.

4. Изпращане на информационен бюлетин – Нашият информационен бюлетин се изпраща само на записалите се на курсове, но не осъществили посещението си. Данните не се споделят във вътрешната система на сайта или с трети страни. Всеки потребител може да се отпише във всеки момент от получаването му.

5. Игри, инициативи и комуникация в социалните мрежи – Данните получени от тези мероприятия ще се ползват само за целта на мероприятието.

6. Контакт с нас, обаждане по телефон, уведомяване за наличност на стока – Данните получени при комуникация със служителите на сайта се ползват само за нуждите, за които са получени.

Ние не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако установим, че сме събрали такава, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

Ние не събираме и не обработваме чувствителни и биометрични данни, както и други такива несвързани с основната ни дейност, както и предоставени ни от трети лица или от публични регистри.

Всички посочени по-горе контрагенти са в договорни отношения с нас и имат задължението да не разкриват наша информация. Те също са регистрирани като администратори и като обработващи лични данни и носят отговорност за опазването й.

Разкриването на каквато и да е лична информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират такава при спазване на нормативно установения ред.

Бисквитки

Сайтът използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

„Бисквитките“ или така наречените „кукита“ (Cookies) са малки файлове, които се съхраняват чрез браузъра на вашето устройство, когато посещавате сайтове в интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем. Ние използваме тази технология в сайта с цел да улесним посетителите и да подобрим ползваемостта на сайта. При тези процеси не се съхраняват никакви лични данни, и на практика е невъзможно чрез „бисквитките“ да бъде идентифициран отделен посетител като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на сайта, което ни позволява да подобряваме неговата функционалност, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Видове бисквитки, които използваме:

  • Задължителни бисквитки: Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените – спрямо валутата и ДДС за съответната държава. 
  • Аналитични бисквитки: Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. 
  • Функционални бисквитки: Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Вградено съдържание от други сайтове

Сайтът www.sito-studio.com не съдържа вградено съдържание от други сайтове.

Права на потребителя

Ние уважаваме вашето право на достъп и контрол на вашата информация и ще отговорим на Вашите искания за информация и, където е приложимо, ще коригираме, променим или изтрием личната ви информация.

Право на достъп до и право на прозрачна информация. Право на коригиране на личните данни. Право на изтриване на личните данни. Право на ограничаване на обработването. Право на преносимост на данните. Право на възражение. Право за оспорване на автоматичната обработка. Оттегляне на съгласието. Право на уведомяване на субекта на лични данни при пробив.

Срок за съхранение на данните

Ние ще задържим предоставената ни от вас лична информация за период, необходим, за да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата ни политика за защита на личните данни, или ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.